24 Απρ 2024 09:37

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (15-06-2011)”

Στην ένατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-6-2011, παραβρέθηκαν 30 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Αρμάγος Δημήτριος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα που έχει προκηρυχθεί γενική απεργιακή κινητοποίηση.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 39 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Τρικάλων Αθανασίου Δερβέναγα – πρόταση ονομασίας κρεμαστής πεζογέφυρας ως γέφυρας Αθανασίου Δερβέναγα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην βουλευτή, Αθανασίου Δερβέναγα και κατά πλειοψηφία την πρόταση για την ονομασία της κρεμαστής πεζογέφυρας Πύλης σε γέφυρα Αθανασίου Δερβέναγα.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για στελέχωση του ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για στελέχωση του Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πιαλείων.

 

2.    Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης.

 

3.    Τροποποίηση της αριθμ. 58/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τα συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της αριθμ. 58/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου σε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τα συγχωνευθέντα Ν.Π.Δ.Δ.

 

4.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας – διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας – διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

 

5.    Έγκριση της αριθμ. 13/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 13/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2011.

 

6.    Έλεγχος κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

7.    Έγκριση της αριθμ. 19/2011 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίων ύδρευσης και τελών εκτέλεσης έργων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 19/2011 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίων ύδρευσης και τελών εκτέλεσης έργων.

 

8.    Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος (καφενείου) στην Τ.Κ. Παχτουρίου (συνοικισμός Αετού).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καταστήματος (καφενείου) στην Τ.Κ. Παχτουρίου (συνοικισμός Αετού).

 

9.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2011 μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων, έτους 2011 μετά τη διενέργεια δύο άγονων διαγωνισμών.

 

10.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για επικαιροποίηση της μελέτης και εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για επικαιροποίηση της μελέτης και εκτέλεση της πράξης «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για τον Σ.Μ.Α. Πύλης από οικισμό Πύλης μέχρι την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Παλαιομοναστήρου».

 

11.  Παράταση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –  ΙΓΜΕ για την εκτέλεση της μελέτης: Γεωτεχνικό – υδρογεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού, Δ. Πύλης του Ν. Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –  ΙΓΜΕ για την εκτέλεση της μελέτης: Γεωτεχνικό – υδρογεωλογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ. Ροπωτού, Δ. Πύλης του Ν. Τρικάλων».

 

12.  Οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

 

13.  Οριστική παραλαβή της Π.Π.Ε. για το έργο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της Π.Π.Ε. για το έργο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων».

 

14.  Οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων Δήμου Πινδέων Νομού Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της τεχνικής μελέτης του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου «Μπάρες» στο Τ.Δ. Στουρναραίικων Δήμου Πινδέων Νομού Τρικάλων».

 

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Μεσοχώρας.

 

16.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση της αναδόχου εκτέλεσης του  έργου «Αναπλάσεις Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

17.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Μουτσιαρίτικο ποταμό».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Μουτσιαρίτικο ποταμό».

 

18.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

 

19.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού στο Τ.Δ. Πετροχωρίου».

 

20.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα οικισμών Κοινότητας Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα οικισμών Κοινότητας Μυροφύλλου».

 

21.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Γόμφων».

 

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Γόμφων».

 

22.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Γόμφων (από Πανουργιά Γεωρ. Έως Κουβέλα Νικ.)».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Γόμφων (από Πανουργιά Γεωρ. Έως Κουβέλα Νικ.)».

 

23.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Δροσερού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – εγγραφή πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γόμφων Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Δ. Δροσερού».

 

24.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για προμήθεια ανταλλακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για προμήθεια ανταλλακτικών.

 

25.  Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2011 – ενίσχυση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).

 

26.  Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πιαλείας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την  παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πιαλείας προκειμένου να ζητήσει τις γνώμες των αρμοδίων υπηρεσιών.

 

27.  Αίτηση Περγαντή Αχιλλέα για διακοπή σύμβασης μίσθωσης πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση του Περγαντή Αχιλλέα για διακοπή σύμβασης μίσθωσης πρόχειρης ξύλινης κατασκευής στην Τ.Κ. Πύλης.

 

28.  Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας.

 

29.  Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.

 

30.  Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού σχολείου Γαρδικίου στον Ευεργετικό Σύλλογο Γαρδικίου – Αθαμάνων «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «Οι Άγιοι Ανάργυροι» για παραχώρηση αίθουσας δημοτικού σχολείου Γαρδικίου.

 

31.  Αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Πύλης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Γυμναστικό Σύλλογο Πύλης.

 

32.  Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκαρυάς «Η ΓΚΡΟΠΑ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκαρυάς «Η ΓΚΡΟΠΑ».

 

33.  Αίτηση του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Μορφωτικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

 

34.  Αίτηση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μυροφύλλου Τρικάλων για παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Μυροφύλλου και παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μυροφύλλου Τρικάλων στην κεντρική πλατεία Μυροφύλλου.

 

35.  Αίτηση Συλλόγου Μοσχοφυτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύλλογο Μοσχοφυτών.

 

36.  Αίτηση Ευεργετικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλύρας για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στον Ευεργετικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλύρας.

 

37.  Αίτηση για επιχορήγηση ταινίας ντοκιμαντέρ «Ο ΜΑΝΑΒΗΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση της ταινίας ντοκιμαντέρ «Ο ΜΑΝΑΒΗΣ».

 

38.  Κάλυψη δαπάνης για την εορτασμό της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης για την εορτασμό της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».