27 Φεβ 2024 11:44

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (12-09-2011)”

Στη δωδέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 12-9-2011, παραβρέθηκαν 32 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 16 θέματα εκ των οποίων τα 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έκδοση ψηφίσματος περί καταδίκης των ενεργειών βεβήλωσης του μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο Περτούλι με ταυτόχρονη παράκληση προς τους πολίτες για προστασία όλων των μνημείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα περί καταδίκης των ενεργειών βεβήλωσης του μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο Περτούλι με ταυτόχρονη παράκληση προς τους πολίτες για προστασία όλων των μνημείων.

 

2.    Ένταξη έργων σε πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ένταξη έργων σε πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ. με φορέα υλοποίησης τον Ε.Ο.Τ.

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Εφαρμογή του Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή του Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και την υποβολή αίτησης – φακέλου για την εξέταση της διαχειριστικής  επάρκειας του Δήμου.

 

2.    Έγκριση καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» – Συγκρότηση Δ.Σ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της συστατικής απόφασης της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», την έγκριση του καταστατικού της και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3.    Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των δημοτικών σφαγείων Πύλης με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος για την έγκριση

εκμίσθωσης με δημοπρασία των δημοτικών σφαγείων Πύλης με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

 

4.    Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής (Κανόε-Καγιάκ) με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση με δημοπρασία του κέντρου δραστηριοτήτων αναψυχής (Κανόε-Καγιάκ) με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

 

5.    Παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

6.    Απόσπαση υπαλλήλου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπαση υπαλλήλου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης στο Δήμο Πύλης.

 

7.    Κατανομή 1ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο κατένειμε την 1η κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

 

8.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Γ' κατανομή 2011).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Γ' κατανομή 2011).

 

9.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας Δ.Ε. Πινδέων» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ' κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας Δ.Ε. Πινδέων» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013.

 

10.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κλειστή αίθουσα γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κλειστή αίθουσα γυμναστικής πολλαπλών χρήσεων» του πρώην Δήμου Πιαλείων.

 

11.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους εκπροσώπους του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή του Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.

 

12.  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του αρμόδιου σε θέματα Υγείας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή τους στην Ιδρυτική 1η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και στη συνάντηση εργασίας στελεχών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση του Δημάρχου, του αρμόδιου σε θέματα Υγείας Αντιδημάρχου και δημοτικής συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Ιδρυτική 1η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και στη συνάντηση εργασίας στελεχών.

 

13.  Κάλυψη δαπάνης συνάντησης τοπικών φορέων και δημοτών για τη δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη δαπάνης συνάντησης τοπικών φορέων και δημοτών για τη δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων στο Δήμο Πύλης.

 

14.  Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Με μυστική ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

 

Πύλη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος