21 Απρ 2024 11:02

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (11-01-2011)”

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 11-1-2011, παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 19 θέματα εκ των οποίων τα 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 17 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Διακοπή λειτουργίας καταστήματος ΕΛΤΑ Μεσοχώρας

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκφράσει τη διαμαρτυρία του και τη δυσαρέσκειά του για τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ Μεσοχώρας.

2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας: 20 εργατών καθαριότητας, 10 γενικών καθηκόντων, 8 οδηγών αυτοκινήτων και 6 χειριστών μηχανημάτων.

Ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 € αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Τσιόβουλο Γεώργιο και Μπαλά Βασίλειο με αναπληρωτές τους, κ.κ. Σουφλιά Ιωάννη και Μπουζιώκα Κων/νο.

2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε την Δημοτική Σύμβουλο, κ. Μπουροκώστα-Βίτσα Βάια για να μετέχει στις επιτροπές παραλαβής έργων, δαπάνης άνω των 5.869,41 € με αναπληρωτή τον κ. Μπουζιώκα Κωνσταντίνο.

3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τόλια Νικόλαο ως μέλος της επιτροπής για την παραλαβή των κάθε είδους εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών, άνω των 2.934,70 €, με αναπληρωτή τον κ. Δούλαλα Κωνσταντίνο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Τόλια Νικόλαο και Δούλαλα Κωνσταντίνο ως μέλη της επιτροπής για την παραλαβή των κάθε είδους εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών, κάτω των 2.934,70 €.

4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών και απευθείας ανάθεσης αποτελούμενη από τις δημοτικές υπαλλήλους, κ.κ. Φωτάκη Φωτεινή, Λεμονά Ελένη και Γούλα Ευαγγελία με αναπληρώτριες τις δημοτικές υπαλλήλους, κ.κ. Τσιούνη ΄Ολγα, Σκρέκα Χρυσάνθη και Ντινοπούλου Ευθυμία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε η κ. Γούλα Ευαγγελία.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή παραλαβής προμηθειών αποτελούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους: κ.κ. Τσαχρήστο Παναγιώτη, Παναγιώτου Κωνσταντινιά και Νταλάση Αικατερίνη με αναπληρώτριες τις δημοτικές υπαλλήλους: κ.κ. Μητσιάδη Δήμητρα, Μπέκου Κωνσταντινιά και Κουτσιανίτη Κυριακούλα. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Τσαχρήστος Παναγιώτης.

6. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Πλεξίδα Ευθύμιο και Πλαβό Αθανάσιο και την φορολογούμενη δημότισσα, κ. Γιαννωτάκη Μαρία, με αναπληρωτές δημοτικούς συμβούλους τους κ.κ. Τεντολούρη Πέτρο και Σουφλιά Ιωάννη. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Πλεξίδας Ευθύμιος, γραμματέας ο δημοτικός υπάλληλος, κ. Μπακατσής Θωμάς με αναπληρώτρια τη δημοτική υπάλληλο, κ. Διαγουμά Βάια.

7. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους δημοτικούς συμβούλους, κ.κ. Θέο Φώτιο και Κατσίβελο Βύρωνα με αναπληρωτές τους δημοτικούς συμβούλους, κ.κ. Δούλαλα Κωνσταντίνο και Αναγνώστου Βασίλειο για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

8. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε το όργανο για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου, αποτελούμενο από τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Τσιόβουλο Γεώργιο και την υπάλληλο κ. Ντινοπούλου Ευθυμία.

9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Πλεξίδα Ευθύμιο και Πλαβό Αθανάσιο με αναπληρωτές τους κ.κ. Τεντολούρη Πέτρο και Μαγκούτη Δημήτριο, οι οποίοι μαζί με το Δήμαρχο θα αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

10. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Κωστούλα Μιχαήλ και Αγορίτσα Δημητρούλα (Δήμητρα) με αναπληρωτές τους κ.κ. Πλεξίδα Ευθύμιο και Καλαμαρά Στέφανο για τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου.

11. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δήμαρχο, κ. Κουφογάζο Κωνσταντίνο με ποσοστό εκπροσώπησης (10%) και τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Πλεξίδα Ευθύμιο με ποσοστό εκπροσώπησης (6,13%) και Τεντολούρη Πέτρο με ποσοστό εκπροσώπησης (6,13%) ως αντιπροσώπους του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τον Δήμαρχο, κ. Κουφογάζο Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Κωστούλα Μιχαήλ ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2007-2013 της ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστώσεις στην περιοχή Σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστώσεις στην περιοχή Σεισμοπλήκτων του Τ.Δ. Πύλης».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου κάτωθεν Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου κάτωθεν Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνίου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου έναντι Δημαρχείου Πύλης».

16. Αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄φάση)» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης (Β΄φάση)» μέχρι 31-10-2011.

17. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010)

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων μέχρι τις 31-3-2011.