22 Ιούν 2024 20:13

“Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (01-02-2011)”

Στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, την 1η Φεβρουαρίου 2011, παραβρέθηκαν 32 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 32 θέματα εκ των οποίων το 1 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 31 της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της εισφοράς των 5 ευρώ στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβούλου της λαϊκής συσπείρωσης, κ. Αρμάγου Δημητρίου για άμεση κατάργηση της εισφοράς των 5 ευρώ και κάθε άλλης πληρωμής στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

 

Ημερήσιας διάταξης:

1.Επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Δεν κατέστη δυνατή  η επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθώς κανείς από τους επτά υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη μυστική ψηφοφορία την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Συγχώνευση νομικών προσώπων δήμου Πύλης με την επωνυμία  ΔΕΥΑ Πύλης, ΔΕΥΑ Γόμφων και ΔΕΥΑ Αιθήκων  σε νέο.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. και των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων σε νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ».

3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) – Ορισμός Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τους δημοτικούς συμβούλους, κ.κ. Μπουζιώκα Κωνσταντίνο,  Θέο Φώτιο,  Καλαντζή Δημήτριο, Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια, Κρούπη Κωνσταντίνο με αναπληρωτές τους  κ.κ. Σουφλιά Ιωάννη, Μαγκούτη Δημήτριο, Λέφα Παναγιώτη, Τσιόβουλο Γεώργιο και Κατσίβελο Βύρωνα και τους δημότες, κ.κ. Παπαϊωάννου Αχιλλέα, Βαγενά Θεόδωρο και Παππά Αθανάσιο με αναπληρωτές τους κ.κ. Ντόβα Χρήστο, Πολυγένη Γεώργιο και Κολώνα Βασίλειο.

Εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα με αναπληρωτή τους προτεινόμενους από τον κοινωνικό φορέα (εμπορικούς συλλόγους περιοχής).

Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. όρισε τον κ. Μπουζιώκα Κωνσταντίνο και Αντιπρόεδρο τον κ. Θέο Φώτιο.

4. Επιχορήγηση παιδικών σταθμών του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση των παιδικών σταθμών του Δήμου Πύλης.

5. Έγκριση φύλλου αυτόνομων οικισμών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα φύλλα αυτόνομων οικισμών Δήμου Πύλης με τις παρακάτω μεταβολές: τη διαγραφή του οικισμού Δροσοπηγής στην Τοπική  Κοινότητα  Φήκης λόγω συνένωσής του με τον οικισμό Φήκης και την προσθήκη του νέου οικισμού Μηλότοπος στην Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου.

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών Αγροκτημάτων και Συνοικισμών της Τοπικής Κοινότητας Πηγής του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο του Δήμου τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μαγκούτη Δημήτριο με αναπληρωτή τον κ. Μπουζιώκα Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών Αγροκτημάτων και Συνοικισμών της Τοπικής Κοινότητας Πηγής του Δήμου Πύλης.

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στην Α/θμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Λαμπρογεώργο Ηλία με αναπληρωτή τον κ. Καλαντζή Δημήτριο για τη συμμετοχή τους στην Α/θμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.

8. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά και έντυπα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες – περιοδικά και έντυπα.

9. Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου, οικ. έτους 2010.

10.  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλογήρων, οικ. έτους 2010.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καλογήρων, οικ. έτους 2010.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πιαλείων».

12. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυρών – πλακοσκεπών οχετών στους δρόμους Φήκης – Ελευθεροχωρίου, Φήκης – Φιλύρας, Φήκης – Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γεφυρών – πλακοσκεπών οχετών στους δρόμους Φήκης – Ελευθεροχωρίου, Φήκης – Φιλύρας, Φήκης – Πιαλείας».

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ.Δ. Φήκης».

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντ/ξης στο Δ.Δ. Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντ/ξης στο Δ.Δ. Πιαλείων».

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου».

16. Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον  1ο Α.Π. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας στο Τ.Δ. Φήκης».

17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Γόμφων».

18. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

19. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πολιτιστικό κέντρο νεότητας στην πλατεία Δ.Δ. Πηγής».

20. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου Γόμφων».

21. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης αυλής σχολικού κτιρίου στο Τ.Δ. Παλαιομοναστήρου».

22. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιομοναστήρου του Δ. Γόμφων».

23. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παραθύρων στο Δημοτικό Σχολείο Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παραθύρων στο Δημοτικό Σχολείο Γόμφων».

24. Έγκριση 1ου Α.Π. – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον  1ο Α.Π., το Σ.Α.Υ. και τον Φ.Α.Υ. του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Λυγαριάς».

25. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου» Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Ελάτης, Βροντερού, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου» Δήμου Αιθήκων.

26. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Αγ. Νικολάου, Δροσοχωρίου, Αθαμανίας Δήμου Αιθήκων».

Κατά πλειοψηφία  το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Αγ. Νικολάου, Δροσοχωρίου, Αθαμανίας Δήμου Αιθήκων».

27. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Ύδρευση Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Δροσοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Ύδρευση Δ.Δ. Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Δροσοχωρίου».

28. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Βροντερού».

29. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Αθαμανίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Αθαμανίας».

30. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Καλογήρων».

31. Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τ.Α. στον κεντρικό οικισμό Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον  1ο Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τ.Α. στον κεντρικό οικισμό Τ.Δ. Ροπωτού».

 

Πύλη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Παναγιώτου