30 Σεπ 2023 05:48

“Αποφάσεις δέκατης τρίτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στη δέκατη τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 7 – 11 – 2013, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόντος του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 18 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2013.

Ημερήσιας διάταξης: 

1.Εξώδικος συμβιβασμός (αίτηση Εμμανουήλ Χρήστου και Κρομμύδα Σωτηρίου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με τους αντίδικους κ.κ. Εμμανουήλ Χρήστο και Κρομμύδα Σωτήριο.

2.Εξώδικος συμβιβασμός (αίτηση Γκουγκουμάτη Αχιλλέα).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με τον αντίδικο κ. Γκουγκουμάτη Αχιλλέα.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2013.

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013.

5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Πύλης.

6.Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

7.Αποζημίωση επικείμενων στην περιοχή της υπ' αριθμ. 1/201 (διορθωμένης) πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 21, 21Α και 21Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Πύλης από το Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποζημίωση επικείμενων στην περιοχή της υπ' αριθμ. 1/201 (διορθωμένης) πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στα Ο.Τ. 21, 21Α και 21Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Πύλης από το Δήμο Πύλης.

8.Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλης.

9.Αίτηση Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαβίβαση της αίτησης της Ντόγκα Ελένης για παράταση σύμβασης μίσθωσης στην Τ.Κ. Φήκης στο Τοπικό Συμβούλιο.

10.Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Σεισμοπλήκτων Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Σεισμοπλήκτων Τ.Κ. Πύλης.

11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό «ΚΑΚΟΥΡΙ» Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού στον οικισμό «ΚΑΚΟΥΡΙ» Τ.Κ. Πύλης».

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στον οικισμό Αθαμανίας».

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου κεντρικού οικισμού Τ.Δ. Ροπωτού».

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου στον οικισμό Τσεκούρα του Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου στον οικισμό Τσεκούρα του Τ.Δ. Ροπωτού».

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στα Τ.Δ. Ροπωτού και Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στα Τ.Δ. Ροπωτού και Παλαιοκαρυάς Δήμου Πύλης».

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – τσιμεντόστρωση δρόμων στον οικισμό Τσεκούρα Τ.Δ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – τσιμεντόστρωση δρόμων στον οικισμό Τσεκούρα Τ.Δ. Ροπωτού».

 

Πύλη, 8 Νοεμβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ