06 Δεκ 2023 09:02

“Αποφάσεις δέκατης τρίτης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (14-12-2012)”

Στη δέκατη τρίτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 14-12-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκε συνολικά 1 θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα που συζητήθηκε:


Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 17 Δεκεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος