19 Μάι 2024 11:49

«Αποφάσεις δέκατης τρίτης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (09-12-2014)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 13η/9-12-2014 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.
 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1.    Τροποποίηση της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 198/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 309/2014)


Ημερήσιας διάταξης:

1.    Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).
 

(Αριθμ. απόφασης 310/2014)

Πύλη, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γιαννοτάκης Αθανάσιος