13 Ιούλ 2024 03:45

«Αποφάσεις δέκατης τεταρτής τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-12-2014)»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 17-12-2014, παραβρέθηκαν παρόντα 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 30 θέματα, εκ των οποίων 2 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 28 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

2. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πύλης.

3. Αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014.

5. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου, σε Αθήνα και Επίδαυρο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Αντιδημάρχου, σε Αθήνα και Επίδαυρο.

6. Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Γιώτα Αποστόλου για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.

7. Αίτηση Κατσαρού Αθανασίου για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κατσαρού Αθανασίου για λύση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.

8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνος.

9. Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για απαλλαγή μισθώματος δημοτικού καταστήματος για το έτος 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Μπρέλλα Αντωνίου για απαλλαγή μισθώματος δημοτικού καταστήματος για το έτος 2014.

10. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μπράτσου Δημητρίου από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

11. Αίτηση Σταμούλη Γεωργίου για κατάληψη δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την αίτηση Σταμούλη Γεωργίου για κατάληψη δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νέας Πεύκης.

12. Νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.

13. Αίτηση Κώττη Βασιλικής για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κώττη Βασιλικής για τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου.

14. Συμψηφισμός εισφοράς σε γη ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδων κατά τη διάνοιξη του δρόμου για ΣΜΑ (αίτηση Βαμπούλα Μαριάνας).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον συμψηφισμό εισφοράς σε γη ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδων κατά τη διάνοιξη του δρόμου για ΣΜΑ.

15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δ. Πινδέων» – συγκρότηση της επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δασοτεχνική Διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντος Βαθυρεμιώτη στη θέση Κρυόβρυση του Δ.Δ. Βαθυρέματος Δ. Πινδέων» – συγκρότηση της επιτροπής.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δήμου Αιθήκων».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τουαλετών κάτω από την κεντρική πλατεία στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

20. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» για χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου.

21. Έγκριση της αριθμ. 82/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 82/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης αναφορικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

22. Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

23. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

24. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για παραχώρηση χρήσης του πρώην Γυμνασίου Φήκης για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για παραχώρηση χρήσης του πρώην Γυμνασίου Φήκης για δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

25. Αίτηση Εκπολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Βροντερού για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Βροντερού για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή του θέματος σχετικά με την αίτηση Εκπολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Βροντερού για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Βροντερού για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

26. Αίτηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πύρρας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού σχολείου Πύρρας για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πύρρας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού σχολείου Πύρρας για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

27. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΥΘ ΑΕ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΥΘ ΑΕ.

28. Χορήγηση στρογγυλής ξυλείας ελάτης για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση στρογγυλής ξυλείας ελάτης για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων Παραμέρου.

 

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2014

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

           Γιαννοτάκης Αθανάσιος