23 Μάι 2024 06:20

“Αποφάσεις δέκατης τακτικής συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δήμου Πύλης (9-8-2012)”

Στη δέκατη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, στις 9-8-2012, παραβρέθηκαν τα 7 από τα 9 μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

Συζητήθηκαν συνολικά 6 θέματα από τα οποία 4 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Χορήγηση προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείου», στην θέση «Αναύρα» της Τ.Κ. Ροπωτού, στον κ. Τζάνη Λάμπρο».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείου», στην θέση «Αναύρα» της Τ.Κ. Ροπωτού, στον κ. Τζάνη Λάμπρο

2. Εξέταση του υπ' αριθμ. 19705/8-8-2012 Αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου «ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ» για την χορήγηση  άδειας κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου (παρακείμενα της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης), στην Τ.Κ. Πύλης, για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα (ψυχαγωγική μουσική  εκδήλωση) κατά την 18/8/2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση  άδειας κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου (παρακείμενα της Τοξωτής Γέφυρας Πύλης), στην Τ.Κ. Πύλης, για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα (ψυχαγωγική μουσική  εκδήλωση) κατά την 18/8/2012, στον Αθλητικό Όμιλο «ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ».

3. Εξέταση του υπ' αριθμ. 19796/9-8-2012 Αιτήματος των Πλαστάρα Γεωργίου και Κακκέ Αποστόλου για την χορήγηση  άδειας κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου (πλησίον του ποταμού Αχελώου, περιοχή Κοντογιαννέικα), στην Τ.Κ. Αρματολικού, για εκδήλωση
προσωρινού χαρακτήρα (ψυχαγωγική μουσική  εκδήλωση) κατά την 14/8/2012.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση  άδειας κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου (πλησίον του ποταμού Αχελώου, περιοχή Κοντογιαννέικα), στην Τ.Κ. Αρματολικού, για εκδήλωση
προσωρινού χαρακτήρα (ψυχαγωγική μουσική  εκδήλωση) κατά την 14/8/2012, στους Πλαστάρα Γεώργιο και Κακκέ Απόστολο.

4. Ανανέωση της  άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα της κ. Καρακικέ Γιαννούλας,  που βρίσκεται στην Τ.Κ Πύλης  και λειτουργεί ως  «ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ».

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την ανανέωση της  άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων με παράταση, για το έτος 2012, στο κατάστημα της κ. Καρακικέ Γιαννούλας,  που βρίσκεται στην Τ.Κ Πύλης  και λειτουργεί ως  «ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ».

– Η χορήγηση άδειας λειτουργίας  μουσικών οργάνων, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ 1707/26-6-2011Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας .

– Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή περίοδο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση του υπ' αριθμ. 19306/1-8-2012 Αιτήματος ιδιοκτητών καταστημάτων της Τ.Κ. Ελάτης για την χορήγηση προσωρινής άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Ελάτης, κατά την 14/8/2012, για την διενέργεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.,

αποφάσισε ομόφωνα :

Την χορήγηση   άδειας κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Ελάτης για εκδήλωσηπροσωρινού χαρακτήρα (μουσικοχορευτική εκδήλωση) κατά την 14/8/2012,  στους: Καλαμαρά Στέφανο, Ζάχο Κωνσταντίνο, Σαμαρά Αναστάσιο, Παπανασταστασίου Ευαγγελία

  1. Ανανέωση ή μη της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων, για τα  έτη 2012, 2013, 2014, στο κατάστημα του Ζάχου Κωνσταντίνου  που λειτουργεί  στην Τ.Κ. Ελάτης, με την επωνυμία «ΔΙΣΤΡΑΤΟ». 

Για το θέμα η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., αποφάσισε ομόφωνα:

– Την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για τα έτη 2012, 2013 και 2014, στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Ζάχου Κωνσταντίνου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Ελάτης με την επωνυμία «Δίστρατο»  

– Η ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2012  2013 και 2014, γίνεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της αριθμ. 452/17-5-2011 /Βεβαίωσης του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των όρων αυτών θα ακολουθήσει ανάκληση της άδειας.

 – Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή περίοδο.

– Η ανωτέρω άδεια , παύει να ισχύει και ο Δήμος προχωρά στην ανάκλησή της, χωρίς άλλη προειδοποίηση εάν μέχρι την 31/12ου του έτους 2013, δεν υποβληθεί  προς τον Δήμο Πύλης το σχετικό παράβολο για το έτος 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007.