22 Ιούν 2024 18:25

“Αποφάσεις δέκατης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-09-2012)”

Στη δέκατη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-9-2012, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Σχεδίου  Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Πύλης.

<p align=”justify”>2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

3.    Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

4.    Αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Β΄ κατανομή 2012).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων (Β΄ κατανομή 2012).

5.    Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Καλογήρων στον Δ.Α.Σ. Καλογήρων.

6.    Παραχώρηση αίθουσας στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για στέγαση του Α' ΚΑΠΗ Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αίθουσας στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για στέγαση του Α' ΚΑΠΗ Πύλης.

7.    Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης για στέγαση γραφείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης  για παραχώρηση δημοτικής έκτασης σε χώρο πρασίνου για στέγαση γραφείου.

8.    Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Χρήστου και Δημητρίου Μανθέλα στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης για την αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Χρήστου και Δημητρίου Μανθέλα στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

9.    Έγκριση κατ' αρχήν εκποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Πύρρας-υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση κατ' αρχήν εκποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Πύρρας-υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στην επιτροπή εκτίμησης και καταμέτρησης.

10.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου.

11.  Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου – βεβαίωση στο ορθό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου – βεβαίωση στο ορθό.

12.  Διαγραφή χρέους μισθώματος δημοτικής έκτασης οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους μισθώματος δημοτικής έκτασης οφειλέτη του Δήμου.

13.  Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Καρανάσιου Αχιλλέα  βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Καρανάσιου Αχιλλέα  βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

14.  Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Αδάμου Κωνσταντίνου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΚΟΛΟΒΕΪΚΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίωσε ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση Αδάμου Κωνσταντίνου βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού ΚΟΛΟΒΕΪΚΑ της Τοπικής Κοινότητας Στουρναραίικων.

15.  Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δ. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναμόρφωση κεντρικής εισόδου και βοηθητικών χώρων Τ.Δ. Πύρρας του Δ. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου Πύλης».

17.  Έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση ρεμμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Α.Π. εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση ρεμμάτων και αποκατάσταση δρόμου βατότητας στον κεντρικό οικισμό Τ.Κ. Ροπωτού για άμεση αποκατάσταση λόγω κατολισθητικών φαινομένων».

18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Άγιος Αθανάσιος – Αναβρυσούλα – Βελτίωση οδών στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Άγιος Αθανάσιος – Αναβρυσούλα – Βελτίωση οδών στο Τ.Δ. Κοτρωνίου».

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες πολιτιστικού κέντρου στο Τ.Δ. Πύλης».

20.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία σε όλους τους οικισμούς Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία σε όλους τους οικισμούς Τ.Δ. Αγίου Προκοπίου».

21.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Βαθυρρεύματος».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Βαθυρρεύματος».

22.  Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχόφυτου Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχόφυτου Δήμου Πινδέων».

23.  Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων».

24.  Έγκριση της αριθμ. 55/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 55/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. αναφορικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων, οικονομικού έτους 2011.

25.  Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Καρατζούνη Αριστείδη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

26.  Αίτηση  Βρατσίστα Βασιλείου για μείωση μισθώματος του βοσκότοπου «Νεράϊδα»  στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης Βρατσίστα Βασιλείου για μείωση μισθώματος του βοσκότοπου «Νεράϊδα»  στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

27.  Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» για παραχώρηση του κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου για τις ανάγκες του συλλόγου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΝΕΡΑΪΔΑ» και την παραχώρηση της αίθουσας στο ισόγειο του  δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου για τις ανάγκες του συλλόγου.

28.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, αρμόδιου Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, αρμόδιου Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

29.  Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών συνδιοργάνωσης του πανελλήνιου συνεδρίου – ανταμώματος Καραγκούνηδων.

 

Πύλη, 1 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος