04 Μαρ 2024 13:13

“Αποφάσεις δέκατης τακτικής (ειδικής) συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης”

Στη δέκατη τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30 – 9 – 2013, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διόρθωσης απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης απογραφής Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

2.Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2012 του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2012 του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 1 Οκτωβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ