21 Απρ 2024 15:40

“Αποφάσεις δέκατης πέμπτης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης (28-12-2012)”

Στη δέκατη πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-12-2012, παραβρέθηκαν 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντα του Δημάρχου συζητήθηκαν συνολικά 9 θέματα εκ των οποίων τα 2 εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή και κατά πλειοψηφία την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) (παρακρατούμενοι πόροι).

2.Τροποποίηση της αριθμ. 300/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 300/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ).

Ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αιτήματος για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2012.

3.Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

4.Τροποποίηση της αριθμ. 323/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 323/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την ανέγερση ποιμνιοστασίου στην Τ.Κ. Μουριάς.

5.Τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Αχιλλέα).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Λυγαριάς (αίτηση Τσιώκου Αχιλλέα).

6.Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β' Φάση) του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις οδών στο Δ.Δ. Πύλης (Β' Φάση) του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος