22 Φεβ 2024 04:15

«Αποφάσεις δέκατης πέμπτης τακτικής (ειδικής) συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-12-2014)»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ


Στη δέκατη πέμπτη τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 17-12-2014, παραβρέθηκαν παρόντα 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.
 

 

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

            Γιαννοτάκης Αθανάσιος