20 Μάι 2024 00:09

«Αποφάσεις δέκατης όγδοης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  ϕαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 18η/30-12-2015 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Υπογραϕή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2015».

 

Ομόϕωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποϕάσισε την υπογραϕή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2015».

(Αριθμ. απόϕασης 352/2015)

 

Πύλη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

Γιαννοτάκης Αθανάσιος