18 Ιούν 2024 13:06

“Αποφάσεις δέκατης ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-10-2014)”

Στη δέκατη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-10-2014, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση διόρθωσης απογραφής  Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης απογραφής  Περιουσίας –  Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Πύλης.

2.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2013 του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, οικ. έτους 2013 του Δήμου Πύλης.

Πύλη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιαννοτάκης Αθανάσιος