02 Οκτ 2023 21:07

«Αποφάσεις δέκατης έβδομης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-11-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 17η/17-12-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2014.
(Αριθμ. απόφασης 347/2015)

 

2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 348/2015)

 

3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 349/2015)

 

4. Έγκριση της αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 350/2015)

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 66/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 66/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 351/2015)

 

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος