30 Σεπ 2023 06:40

«Αποφάσεις δέκατη έκτης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-11-2015)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 16η/17-12-2015 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 300/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. αριθμ. 300/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 312/2015)

2. Υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 313/2015)

3. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 314/2015)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 315/2015)

2. Έγκριση διόρθωσης απογραφής Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διόρθωσης απογραφής Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 316/2015)

3. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (δ΄ κατανομή).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (δ΄ κατανομή).
(Αριθμ. απόφασης 317/2015)

4. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 318/2015)

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
(Αριθμ. απόφασης 319/2015)

6. Τροποποίηση της αριθμ. 280/2015 απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 280/2015 απόφασης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.
(Αριθμ. απόφασης 320/2015)

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 321/2015)

8. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.
(Αριθμ. απόφασης 322/2015)

9. Συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 323/2015)

10. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 324/2015)

11. Τροποποίηση της αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 325/2015)

12. Αίτηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου για ανανέωση της κατά χρήσης δωρεάν παραχώρησης του χώρου στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης Νεράιδας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου για ανανέωση της κατά χρήσης δωρεάν παραχώρησης του χώρου στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης Νεράιδας.
(Αριθμ. απόφασης 326/2015)

13. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 327/2015)

14. Αίτημα ανανέωσης μισθωτήριας σύμβασης μεταξύ Δήμου και WIND για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος ανανέωσης μισθωτήριας σύμβασης μεταξύ Δήμου και WIND για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεσοχώρας.
(Αριθμ. απόφασης 328/2015)

15. Αίτηση Πολυγένη Αποστόλου για παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Πολυγένη Αποστόλου για παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παραμέρου.
(Αριθμ. απόφασης 329/2015)

16. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Γρούνας» Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο συνδιόκτητο δάσος «Γρούνας» Τ.Κ. Μοσχοφύτου.
(Αριθμ. απόφασης 330/2015)

17. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση Τ.Κ. Βαλκάνου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Μοσχοφυτου, Μυροφύλλου, Πολυνερίου, Κορυφής, Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση Τ.Κ. Βαλκάνου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Μοσχοφύτου, Μυροφύλλου, Πολυνερίου, Κορυφής, Παχτουρίου.
(Αριθμ. απόφασης 331/2015)

18. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημόσιο δάσος Τ.Κ. Αθαμανίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημόσιο δάσος Τ.Κ. Αθαμανίας.
(Αριθμ. απόφασης 332/2015)

19. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 333/2015)

20. Σύσταση επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση του θέματος σχετικά με τη σύσταση επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων.
(Αριθμ. απόφασης 334/2015)

21. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
(Αριθμ. απόφασης 335/2015)

22. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Γούσιου Σωτηρίου – Γούσιου Έλλης και Μέκια Σωτηρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπομπή του θέματος σχετικά με την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Γούσιου Σωτηρίου – Γούσιου Έλλης και Μέκια Σωτηρίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
(Αριθμ. απόφασης 336/2015)

23. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».
(Αριθμ. απόφασης 337/2015)

24. Αίτηση αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 338/2015)

25. Αίτηση αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 339/2015)

26. Αίτηση αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 340/2015)

27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».
(Αριθμ. απόφασης 341/2015)

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
(Αριθμ. απόφασης 342/2015)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 343/2015)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική
προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση υποδομών για την πολιτική προστασία».
(Αριθμ. απόφασης 344/2015)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 345/2015)

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 346/2015)

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος