16 Απρ 2024 13:50

“Αποφάσεις δεύτερης τακτικής συνεδρίασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                              Φήκη  26/5/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                       Αρ. Πρωτ. 14

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

 

Πίνακας θεμάτων, αριθμός και περίληψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης της δεύτερης τακτικής συνεδρίασης αυτού στις 24-5-2011 όπου παραβρέθηκαν 11 από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Α/Α

Αριθμός Απόφασης

Περίληψη  Απόφασης

1

13/2011

Κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» 

                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                        Μπαλάς Βασίλειος