29 Μάι 2024 19:04

“Αποφάσεις δεύτερης τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (15-2-2013)”

Στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 15-2-2013, παραβρέθηκαν 29 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 2 θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλης 2013-2014.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πύλης 2013-2014.

2.Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύλης.

 

Πύλη, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωστούλας Μιχαήλ