29 Μάι 2024 18:39

«Αποφάσεις 9ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (23-09-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 9η/23-9-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση πίστωσης για παράθεση δείπνου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για παράθεση δείπνου.
(Αριθμ. απόφασης 242/2016)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
(Αριθμ. απόφασης 243/2016)

2. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 244/2016)

3. Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 245/2016)

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 246/2016)

5. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 16ων Τσιαβαλιάρειων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 16ων Τσιαβαλιάρειων.
(Αριθμ. απόφασης 247/2016)

6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 248/2016)

7. Διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τη διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.
(Αριθμ. απόφασης 249/2016)

8. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων
(Αριθμ. απόφασης 250/2016)

9. Διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν διοικητικό πρόστιμο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν διοικητικό πρόστιμο.
(Αριθμ. απόφασης 251/2016)

10. Αίτηση Πατρίκη Ηλία για διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Πατρίκη Ηλία για διαγραφή βεβαιωμένου μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.
(Αριθμ. απόφασης 252/2016)

11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
(Αριθμ. απόφασης 253/2016)

12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 254/2016)

13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 255/2016)

14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 256/2016)

15. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Γόμφων.
(Αριθμ. απόφασης 257/2016)

16. Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 258/2016)

17. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 259/2016)

18. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση).
(Αριθμ. απόφασης 260/2016)

19. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας.
(Αριθμ. απόφασης 261/2016)

20. Συμμετοχή του Δήμου στη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας – ανάθεση εργασίας – παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας – ανάθεση εργασίας – παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
(Αριθμ. απόφασης 262/2016)

21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο στα πλαίσια του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο στα πλαίσια του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban.
(Αριθμ. απόφασης 263/2016)

22. Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την χορήγηση των αδειών χρήσης νερού για τα δημοτικά σημεία υδροληψίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για την χορήγηση των αδειών χρήσης νερού για τα δημοτικά σημεία υδροληψίας.
(Αριθμ. απόφασης 264/2016)

23. Χορήγηση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 265/2016)

24. Διοικητική αποβολή από καταληφθείσα δημοτική οδό στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διοικητική αποβολή από καταληφθείσα δημοτική οδό στην Τ.Κ. Γόμφων.
(Αριθμ. απόφασης 266/2016)

25. Έγκριση των αριθμ. 49/2016 και 56/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των αριθμ. 49/2016 και 56/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 267/2016)

26. Έγκριση της αριθμ. 15/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 15/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 268/2016)

27. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Αριθμ. απόφασης 269/2016)

28. Βεβαίωση ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γελαδάρη Παναγιώτη βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Πλατανάκια της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το γήπεδο που αναφέρεται στην αίτηση του Γελαδάρη Παναγιώτη βρίσκεται εντός ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού Πλατανάκια της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοφύτου.
(Αριθμ. απόφασης 270/2016)

29. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 271/2016)

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 272/2016)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείων».
(Αριθμ. απόφασης 273/2016)

32. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
(Αριθμ. απόφασης 274/2016)

Πύλη, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιαννοτάκης Αθανάσιος