14 Απρ 2024 12:38

«Αποφάσεις 8ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12-07-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/12-7-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Aίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Βροντερού για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 140/2017)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Κατσίβελου Βύρωνα, για χορήγηση άδειας απουσίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του δημοτικού συμβούλου, κ. Κατσίβελου Βύρωνα, για χορήγηση άδειας απουσίας.
(Αριθμ. απόφασης 141/2017)

2. Προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
(Αριθμ. απόφασης 142/2017)

3. Αποζημίωση ιδιοκτησιών του Ο.Τ. Γ73 του σχεδίου πόλεως Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποζημίωση ιδιοκτησιών του Ο.Τ. Γ73 του σχεδίου πόλεως Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 143/2017)

4. Εγκατάσταση δημοτικού αμαξοστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγκατάσταση δημοτικού αμαξοστασίου στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 144/2017)

5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Αριθμ. απόφασης 145/2017)

6. Απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
(Αριθμ. απόφασης 146/2017)

7. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
(Αριθμ. απόφασης 147/2017)

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 148/2017)

9. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017.
(Αριθμ. απόφασης 149/2017) –

10. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.
(Αριθμ. απόφασης 150/2017)

11. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
(Αριθμ. απόφασης 151/2017)

12. Αίτηση της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» για επιστροφή ποσού και αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» για επιστροφή ποσού και αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής.
(Αριθμ. απόφασης 152/2017)

13. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 153/2017)

14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύρρας.
(Αριθμ. απόφασης 154/2017)

15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 155/2017)

16. Αίτηση Τζιωρτζιώτη Στέφανου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τζιωρτζιώτη Στέφανου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 156/2017)

17. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελίας για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης Βελώνη Ευαγγελίας για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 157/2017)

18. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Υγείας για συμμετοχή του στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Υγείας για συμμετοχή του στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 158/2017)

19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban στην πόλη Abergavenny του Ηνωμένου Βασιλείου στις 14-17 Σεπτεμβρίου 2017 – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban στην πόλη Abergavenny του Ηνωμένου Βασιλείου στις 14-17 Σεπτεμβρίου 2017 – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 159/2017)

20. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017 – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017 – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 160/2017)

21. Ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους του Δικτύου ΠΙΝΔΟΣ.
(Αριθμ. απόφασης 161/2017)

22. Αίτηση Τσικρικά Μαρίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τσικρικά Μαρίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.
(Αριθμ. απόφασης 162/2017)

23. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Μεσοχώρας, Πύρρας, Δέσης, Καλογήρων, Παραμέρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τ.Κ. Μεσοχώρας, Πύρρας, Δέσης, Καλογήρων, Παραμέρου.
(Αριθμ. απόφασης 163/2017)

24. Διατύπωση απόψεων σχετικά με την έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων σχετικά με την έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 164/2017)

25. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 165/2017)

26. Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 166/2017)

27. Έκδοση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση νέας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 167/2017)

28. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 168/2017)

29. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 169/2017)

30. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ονομασία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ονομασία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.
(Αριθμ. απόφασης 170/2017)

31. Υιοθέτηση αιτήματος του Δήμου Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση αιτήματος του Δήμου Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
(Αριθμ. απόφασης 171/2017)

32. Έγκριση των αριθμ. 70/2017 και 80/2017 αποφάσεων του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των αριθμ. 70/2017 και 80/2017 αποφάσεων του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 172/2017)

33. Αίτηση της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.ΕΠΕ για συναίνεση στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,65 MW στη θέση «Ρέμα Καμναΐτικο» της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συναίνεση του Δήμου στην κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,65 MW στη θέση «Ρέμα Καμναΐτικο» της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων του Δήμου Πύλης από την εταιρεία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.ΕΠΕ.
(Αριθμ. απόφασης 173/2017)

34. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 174/2017)

35. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου: «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 175/2017)

36. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 176/2017)

37. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 177/2017)

38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 178/2017)

39. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων».
(Αριθμ. απόφασης 179/2017)

40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».
(Αριθμ. απόφασης 180/2017)

41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».
(Αριθμ. απόφασης 181/2017)

42. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 182/2017)

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου «Σκαμνιές» στο Δ.Δ. Πηγής».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου «Σκαμνιές» στο Δ.Δ. Πηγής».
(Αριθμ. απόφασης 183/2017)

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 184/2017)

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών».
(Αριθμ. απόφασης 185/2017)

 

 

Πύλη, 14 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 8/2017 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 149/2017

 

Θ Ε Μ Α: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις δώδεκα (12) Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα  20.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 9886/7-

7-2017    έγγραφη   πρόσκληση   του   Προέδρου   του    ∆ημοτικού     Συμβουλίου,    που δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  χωριστά  σε  καθένα  από  τα  μέλη  του  ∆ημοτικού Συμβουλίου και στον κ. ∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25), δηλαδή:

Κατεβάστε το άρχειο

Αριθμός απόφασης 149/2017