06 Δεκ 2023 10:10

«Αποφάσεις 8ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (19-08-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/19-8-2016 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20-23 Αυγούστου 2016) – διάθεση θέσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20-23 Αυγούστου 2016) – διάθεση θέσεων.
(Αριθμ. απόφασης 241/2016)

 

Πύλη, 19 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος