15 Απρ 2024 06:49

«Αποφάσεις 7ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-07-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 7η/28-7-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 213/2016)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2016.

(Αριθμ. απόφασης 214/2016)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2016, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

(Αριθμ. απόφασης 215/2016)

 

 1. Επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόφασης 216/2016)

 

 1. Επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς.

(Αριθμ. απόφασης 217/2016)

 

 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου και διενέργεια διαδικασιών έξωσης μισθωτή από το μίσθιο.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου και διενέργεια διαδικασιών έξωσης μισθωτή από το μίσθιο.

(Αριθμ. απόφασης 218/2016)

 

 1. Διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διενέργεια διαδικασιών έξωσης οφειλετών από μίσθια λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών.

(Αριθμ. απόφασης 219/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 220/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

(Αριθμ. απόφασης 221/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 222/2016)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

(Αριθμ. απόφασης 223/2016)

 

 1. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016 – ψήφιση πιστώσεων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016 – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 224/2016)

 

 1. Αίτηση Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της 9ης γιορτής κρεμμυδιού – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 225/2016)

 

 1. Αίτηση της viewmaster για κάλυψη αναγκών κινηματογραφικού γυρίσματος της ταινίας «ΦΡΑΓΜΑ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή της αίτησης της viewmaster και τη διάθεση μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών κινηματογραφικού γυρίσματος της ταινίας «ΦΡΑΓΜΑ».

(Αριθμ. απόφασης 226/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 227/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 228/2016)

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δέσης με απευθείας συμφωνία.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δέσης με απευθείας συμφωνία.

(Αριθμ. απόφασης 229/2016)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2016, στο εμπόριο, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 230/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 231/2016)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα.

(Αριθμ. απόφασης 232/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 233/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 234/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

(Αριθμ. απόφασης 235/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 236/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 237/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 238/2016)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 239/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαχείρισης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης».

(Αριθμ. απόφασης 240/2016)

 

 

 

Πύλη, 1 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γιαννοτάκης Αθανάσιος