02 Οκτ 2023 20:54

«Αποφάσεις 5ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (24-06-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 6η/24-6-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

(Αριθμ. απόφασης 188/2016)

 

 1. Τροποποίηση σχεδίου αισθητικής αναβάθμισης Τ.Δ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση σχεδίου αισθητικής αναβάθμισης Τ.Δ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 189/2016)

 

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης  «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

(Αριθμ. απόφασης 190/2016)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 191/2016)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 192/2016)

 

 1. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 193/2016)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, στην Αθήνα.

(Αριθμ. απόφασης 194/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή ποσού από δικαιώματα βοσκής.

(Αριθμ. απόφασης 195/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 196/2016)

 

 1. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης των προς εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης των προς εκποίηση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 197/2016)

 

 1. Αίτηση Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατικής διαδρομής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατικής διαδρομής – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 198/2016)

 

 1. Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.

(Αριθμ. απόφασης 199/2016)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2016, στους αιτούντες Δασικούς Συνεταιρισμούς Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 200/2016)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Πύρρας, έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Πύρρας, έτους 2016, στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

(Αριθμ. απόφασης 201/2016)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες Βροντερού και Πύρρας για το έτος 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες Βροντερού και Πύρρας για το έτος 2016.

(Αριθμ. απόφασης 202/2016)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.

(Αριθμ. απόφασης 203/2016)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD- LEADER) 2014-2020 της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό  εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER (CLLD- LEADER) 2014-2020 της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

(Αριθμ. απόφασης 204/2016)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό  εκπροσώπου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ».

(Αριθμ. απόφασης 205/2016)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη σύσταση της Επιτροπής Θεάτρων και Κινηματογράφου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό  εκπροσώπων του Δήμου για τη σύσταση της Επιτροπής Θεάτρων και Κινηματογράφου.

(Αριθμ. απόφασης 206/2016)

 

 1. Έγκριση Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 207/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 11/2016 απόφασης της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση οικονομικού και ταμειακού απολογισμού – ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2015).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 11/2016 απόφασης της ΚΟΙΔΕΚΑΠ σχετικά με την έγκριση οικονομικού και ταμειακού απολογισμού – ισολογισμού ΚΟΙΔΕΚΑΠ (Χρήσης 1ης Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2015).

(Αριθμ. απόφασης 208/2016)

 

 1. Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και μελών Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 209/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 33/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στην Τ.Κ. Αρματολικού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 33/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στην Τ.Κ. Αρματολικού.

(Αριθμ. απόφασης 210/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 34/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με την αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου και Νεράιδας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 34/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σχετικά με την αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου και Νεράιδας.

(Αριθμ. απόφασης 211/2016)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 212/2016)

 

Πύλη, 27 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γιαννοτάκης Αθανάσιος