«Αποφάσεις 5η τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (12-05-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 5η/12-5-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Σύσταση επιτροπής για την προστασία των δημοσίων και δημοτικών δασών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής για την προστασία των δημοσίων και δημοτικών δασών.

(Αριθμ. απόφασης 96/2017)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» – έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» – έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Αριθμ. απόφασης 97/2017)

 

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

(Αριθμ. απόφασης 98/2017)

 

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5000736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

(Αριθμ. απόφασης 99/2017)

 

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» με κωδικό ΟΠΣ 5001279 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» με κωδικό ΟΠΣ 5001279 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

(Αριθμ. απόφασης 100/2017)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2017.

(Αριθμ. απόφασης 101/2017)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 102/2017)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 103/2017)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

(Αριθμ. απόφασης 104/2017)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 105/2017)

 

 1. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 106/2017)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

(Αριθμ. απόφασης 107/2017)

 

 1. Φιλοξενία αντιπροσωπείας της πόλης Λορέτο της Ιταλίας – ψήφιση πίστωσης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την φιλοξενία αντιπροσωπείας της πόλης Λορέτο της Ιταλίας – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 108/2017)

 

 1. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία KoziakasMountainRace.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία KoziakasMountainRace – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 109/2017)

 

 1. Αίτηση Παφίλη Λαμπρινής για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Παφίλη Λαμπρινής για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

(Αριθμ. απόφασης 110/2017)

 

 1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 156/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση της αριθμ. 156/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Σουλιώτη Χαράλαμπου για οικονομική ενίσχυση.

(Αριθμ. απόφασης 111/2017)

 

 1. Αίτηση Τσάκαλου Δήμητρας, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη Τ.Κ. Πύλης για μείωση μισθώματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη αίτησης Τσάκαλου Δήμητρας, μισθώτριας δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη Τ.Κ. Πύλης για μείωση μισθώματος.

(Αριθμ. απόφασης 112/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 113/2017)

 

 1. Ανάκληση της αριθμ. 320/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 320/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 114/2017)

 

 1. Αίτηση Τζιορτζιώτη Στεφάνου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας με απευθείας συμφωνία.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση Τζιορτζιώτη Στεφάνου για μίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας με απευθείας συμφωνία.

(Αριθμ. απόφασης 115/2017)

 

 1. Αίτηση Χήρα Δημητρίου για μεταβίβαση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Χήρα Δημητρίου για μεταβίβαση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 116/2017)

 

 1. Αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 117/2017)

 

 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

(Αριθμ. απόφασης 118/2017)

 

 1. Ονομασία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης ονομασίας κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε Πάρκο Ασκληπιού.

(Αριθμ. απόφασης 119/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 37/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 37/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 120/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 38/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2016 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 38/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2016 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

(Αριθμ. απόφασης 121/2017)

 

 1. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 122/2017)

 

 1. Αποδοχή παραίτησης – ορισμός μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραίτησης – ορισμό μέλους  του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 123/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 124/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 5/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 125/2017)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 73/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 73/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 126/2017)

 

 1. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Βροντερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 127/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στις Δ.Ε. Πινδέων και Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 128/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

(Αριθμ. απόφασης 129/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων».

(Αριθμ. απόφασης 130/2017)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

(Αριθμ. απόφασης 131/2017)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 132/2017)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 133/2017)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 134/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 135/2017)

 

 

Πύλη, 15 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Νάκος Χρήστος