23 Ιούλ 2024 02:05

«Αποφάσεις 4ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-04-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 4η/27-04-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 66/2018)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 67/2018)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 68/2018)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 69/2018)

 

 1. Παράταση συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσυρση του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 70/2018)

 

 1. Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 71/2018)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της επετείου της «Μάχης της Πόρτας».

(Αριθμ. απόφασης 72/2018)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

(Αριθμ. απόφασης 73/2018)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις λιτάνευσης της ΤΙΜΙΑΣ εικόνας της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις λιτάνευσης της ΤΙΜΙΑΣ εικόνας της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ.

(Αριθμ. απόφασης 74/2018)

 

 1. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 75/2018)

 

 1. Αίτηση Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

(Αριθμ. απόφασης 76/2018)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 77/2018)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 78/2018)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για απαλλαγή, συμψηφισμό και ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 4483/2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της εισήγησης Οικονομικής Υπηρεσίας για απαλλαγή, συμψηφισμό και ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 4483/2017.

(Αριθμ. απόφασης 79/2018)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας ελάτης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2018, στο εμπόριο.

(Αριθμ. απόφασης 80/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 81/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 82/2018)

 

 1. Αίτηση Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κοζώνη Σταυρούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος.

(Αριθμ. απόφασης 83/2018)

 

 1. Αίτηση της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ για εγκατάσταση εργοταξίου σε δημοτική έκταση του Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 84/2018)

 

 1. Συναίνεση του Δήμου Πύλης για χορήγηση άδειας έρευνας και ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση Τ.Κ. Λυγαριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συναίνεση του Δήμου Πύλης για χορήγηση άδειας έρευνας και ανασκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση Τ.Κ. Λυγαριάς.

(Αριθμ. απόφασης 85/2018)

 

 1. Άνοιγμα λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 86/2018)

 

 1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Πύλης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002862.

(Αριθμ. απόφασης 87/2018)

 

 1. Αίτηση της Κ.Ρ.Μ ENERGY Α.Ε. για συναίνεση του Δήμου Πύλης για υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δημοτική δασική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Κ.Ρ.Μ ENERGY Α.Ε. για συναίνεση του Δήμου Πύλης για υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δημοτική δασική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 88/2018)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Πύλης και Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Πύλης και Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 89/2018)

 

 1. Εισήγηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών, συνοικιών, κ.λ.π. για ονοματοθεσία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε πάρκο Ασκληπιού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ονοματοθεσία κεντρικού πάρκου Τοπικής Κοινότητας Πιαλείας σε πάρκο Ασκληπιού.

(Αριθμ. απόφασης 90/2018)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 17/2018 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 17/2018 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 91/2018)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 92/2018)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 93/2018)

 

 1. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμός νέων.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμό νέων.

(Αριθμ. απόφασης 94/2018)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού».

(Αριθμ. απόφασης 95/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

(Αριθμ. απόφασης 96/2018)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαρδικίου».

(Αριθμ. απόφασης 97/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

(Αριθμ. απόφασης 98/2018)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.

(Αριθμ. απόφασης 99/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 100/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 101/2018)

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4.

(Αριθμ. απόφασης 102/2018)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017.

(Αριθμ. απόφασης 103/2018)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 104/2018)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 105/2018)

 

 

 

 

Πύλη, 28 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος