13 Ιούν 2024 23:59

«Αποφάσεις 4ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-04-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 4η/20-4-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αίτηση Κουφογάζου Κων/νου, δημοτικού συμβούλου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Κουφογάζου Κων/νου, για μη εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως δημοτικού συμβούλου για διάστημα τριών (3) μηνών.

(Αριθμ. απόφασης 104/2016)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 105/2016)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2016.

(Αριθμ. απόφασης 106/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας και την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 107/2016)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας και την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα βοσκής.

(Αριθμ. απόφασης 108/2016)

 

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

(Αριθμ. απόφασης 109/2016)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Τρικάλων «Ξένιος Ζευς».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος από το Σύλλογο Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Τρικάλων «Ξένιος Ζευς».

(Αριθμ. απόφασης 110/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 111/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

(Αριθμ. απόφασης 112/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 113/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παραμέρου.

(Αριθμ. απόφασης 114/2016)

 

 1. Αίτηση Ρούσσα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαθυρέματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Ρούσσα Δημητρίου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαθυρέματος.

(Αριθμ. απόφασης 115/2016)

 

 1. Αίτηση Ο.Τ.Ε. για παραχώρηση χρήσης ακινήτου στον Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Ο.Τ.Ε. για παραχώρηση χρήσης ακινήτου στον Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου.

(Αριθμ. απόφασης 116/2016)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 117/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 22/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2015 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 22/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2015 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

(Αριθμ. απόφασης 118/2016)

 

 1. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 119/2016)

 

 1. Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 120/2016)

 

 1. Απόφαση – γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Καλογήρων και στην Τ.Κ. Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Καλογήρων και στην Τ.Κ. Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 121/2016)

 

 1. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Καλογήρων.

(Αριθμ. απόφασης 122/2016)

 

 1. Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δέσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τρικάλων για χορήγηση ξυλοκατασκευών για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Δέσης.

(Αριθμ. απόφασης 123/2016)

 

 1. Ίδρυση κοινωνικού φαρμακείου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση κοινωνικού φαρμακείου.

(Αριθμ. απόφασης 124/2016)

 

 1. Ίδρυση κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.

(Αριθμ. απόφασης 125/2016)

 

 1. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος του Π.Ο.Υ. «ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ».

(Αριθμ. απόφασης 126/2016)

 

 1. Αίτηση αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 127/2016)

 

 1. Αποδοχή ή απόρριψη δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 128/2016)

 

 1. Ορισμός επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό επιτροπής σύνταξης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

(Αριθμ. απόφασης 129/2016)

 

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 130/2016)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση Δημοτικών οδών και υποδομών Δ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 131/2016)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 132/2016)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 133/2016)

 

 

Πύλη, 22 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος