25 Μάι 2024 14:32

«Αποφάσεις 4η έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (21-04-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 4η/21-4-2017 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αριθμ. 308/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 308/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.
(Αριθμ. απόφασης 93/2017)

2. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πύλης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πύλης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.
(Αριθμ. απόφασης 94/2017)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 95/2017)

 

Πύλη, 24 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος