«Αποφάσεις 3ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (27-02-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 3η/27-02-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Μέτρα στήριξης πληγέντων από το κατολισθητικό φαινόμενο στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα μέτρα στήριξης πληγέντων από το κατολισθητικό φαινόμενο στην Τ.Κ. Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 41/2018)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

(Αριθμ. απόφασης 42/2018)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

(Αριθμ. απόφασης 43/2018)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 44/2018)

 

 1. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018.

(Αριθμ. απόφασης 45/2018)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 46/2018)

 

 1. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 47/2018)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 48/2018)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 49/2018)

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

(Αριθμ. απόφασης 50/2018)

 

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.

(Αριθμ. απόφασης 51/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 52/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Περτουλίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Περτουλίου.

(Αριθμ. απόφασης 53/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 54/2018)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος δάσους για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 55/2018)

 

 1. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 56/2018)

 

 1. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 57/2018)

 

 1. Εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις κατηγορίες των τρίτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικο τέκνο.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις κατηγορίες των τρίτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικο τέκνο, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

(Αριθμ. απόφασης 58/2018)

 

 1. Υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια αμμοληψίας από τον Πορταϊκό ποταμό για τις ανάγκες έργων που κατασκευάζονται στο Δήμο Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια αμμοληψίας από τον Πορταϊκό και τον Παλαιοκαρίτη ποταμό για τις ανάγκες έργων που κατασκευάζονται στο Δήμο Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 59/2018)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση «Στουρναραίικων – Παλαιοκαρυάς – Πετροχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση «Στουρναραίικων – Παλαιοκαρυάς – Πετροχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 60/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 61/2018)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 62/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 63/2018)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 64/2018)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 65/2018)

 

 


 

Πύλη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος