«Αποφάσεις 3η τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-03-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 3η/28-3-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς της Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς τις Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 60/2017)

 

 1. Έγκριση Β1 φάσης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Β1 φάσης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 61/2017)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

(Αριθμ. απόφασης 62/2017)

 

 1. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 63/2017)

 

 1. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αιτήματος Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 64/2017)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

(Αριθμ. απόφασης 65/2017)

 

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην στην πόλη Fundao της Πορτογαλίας – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην στην πόλη Fundao της Πορτογαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 66/2017)

 

 1. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.

(Αριθμ. απόφασης 67/2017)

 

 1. Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

(Αριθμ. απόφασης 68/2017)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2017, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 69/2017)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας, έτους 2017, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 70/2017)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, έτους 2017, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 71/2017)

 

 1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 72/2017)

 

 1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 73/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 74/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου, με διαγωνισμό.

(Αριθμ. απόφασης 75/2017)

 

 1. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 76/2017)

 

 1. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 77/2017)

 

 1. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 78/2017)

 

 1. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 79/2017)

 

 1. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της αίτησης Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύλης στην επιτροπή διακανονισμού.

(Αριθμ. απόφασης 80/2017)

 

 1. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίων Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίων Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

(Αριθμ. απόφασης 81/2017)

 

 1. Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Λιλής Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Λιλής Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 82/2017)

 

 1. Αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 83/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 84/2017)

 

 1. Αποδοχή παραιτήσεων – εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραιτήσεων και εξέλεξε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 85/2017)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

(Αριθμ. απόφασης 86/2017)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

(Αριθμ. απόφασης 87/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

(Αριθμ. απόφασης 88/2017)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 89/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 90/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου Σκαμνιές στο Δ.Δ. Πηγής» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου Σκαμνιές στο Δ.Δ. Πηγής» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 91/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 92/2017)

 

 

Πύλη, 29 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος