«Αποφάσεις 2ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-01-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 2η/30-01-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των διοδίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των διοδίων.
(Αριθμ. απόφασης 2/2018)

Ημερήσιας διάταξης:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.
(Αριθμ. απόφασης 3/2018)

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς.
(Αριθμ. απόφασης 4/2018)

Εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών (POS) της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στο Ταμείο του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγκατάσταση και λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών (POS) της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στο Ταμείο του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 5/2018)

Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
(Αριθμ. απόφασης 6/2018)

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 7/2018)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2017.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2017.
(Αριθμ. απόφασης 8/2018)

Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 9/2018)

Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 10/2018)

Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2018, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 11/2018)

Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 12/2018)

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και την επιστροφή ποσού.
(Αριθμ. απόφασης 13/2018)

Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 14/2018)

Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 15/2018)

Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Η επικαιρότητα και η σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Η επικαιρότητα και η σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 16/2018)

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης αιρετού εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης αιρετού εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.
(Αριθμ. απόφασης 17/2018)

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Κροατία – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 18/2018)

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III – Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Baena της Ισπανίας – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III – Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Baena της Ισπανίας – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 19/2018)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 20/2018)

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 21/2018)

Αίτηση της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για έγκριση εργασιών επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων και για επιμήκυνση της σύμβασης εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για έγκριση εργασιών επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων και για επιμήκυνση της σύμβασης εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 22/2018)

Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 23/2018)

Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 24/2018)

Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σε αντικατάσταση ανεξαρτητοποιηθέντος Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μέλους στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σε αντικατάσταση ανεξαρτητοποιηθέντος Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας.
(Αριθμ. απόφασης 25/2018)

Έγκριση της απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2017 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων έτους 2017 του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων».
(Αριθμ. απόφασης 26/2018)

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 27/2018)

Έγκριση επικαιροποίησης Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποίησης Κανονισμού Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 28/2018)

Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση & απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση & απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 29/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 30/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
(Αριθμ. απόφασης 31/2018)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 32/2018)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 33/2018)

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 34/2018)

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 35/2018)

Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
(Αριθμ. απόφασης 36/2018)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
(Αριθμ. απόφασης 37/2018)

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
(Αριθμ. απόφασης 38/2018)

Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 39/2018)

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 40/2018)

 

Πύλη, 31 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος