03 Οκτ 2023 23:17

«Αποφάσεις 2ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (10-02-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 2η/10-2-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Αποτίμηση εκτελεσθεισών εργασιών στα δημοτικά σφαγεία Πύλης από τη μισθώτρια εταιρεία ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ. ΕΠΕ – συμψηφισμός μισθωμάτων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποτίμηση εκτελεσθεισών εργασιών στα δημοτικά σφαγεία Πύλης από τη μισθώτρια εταιρεία ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ ΜΟΝ. ΕΠΕ σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αποτίμησης και το συμψηφισμό τους με οφειλόμενα μισθώματα.
(Αριθμ. απόφασης 42/2016)

2. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο για το έτος 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο για το έτος 2016.
(Αριθμ. απόφασης 43/2016)

3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.
(Αριθμ. απόφασης 44/2016)

4. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2016.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – Υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2016.
(Αριθμ. απόφασης 45/2016)

5. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 46/2016)

6. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
(Αριθμ. απόφασης 47/2016)

7. Ορισμός κλιμακίου για τη συμμετοχή του στην δεύτερη συνάντηση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό κλιμακίου για τη συμμετοχή του στην δεύτερη συνάντηση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020 – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 48/2016)

8. Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό των 700 χρόνων από την χτίση της Αγίας Οικίας του Λορέτου Ιταλίας – ορισμός κλιμακίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό των 700 χρόνων από την χτίση της Αγίας Οικίας του Λορέτου Ιταλίας – ορισμό κλιμακίου – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 49/2016)

9. Υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε πληθυσμούς ορεινών περιοχών ΕΟΧ GR07/3580» με ίδια μέσα – ορισμό εκπροσώπου του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 50/2016)

10. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς – έγκριση εκμίσθωσης.
(Αριθμ. απόφασης 51/2016)

11. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 52/2016)

12. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κανδύλη Αικατερίνης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 53/2016)

13. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017.
(Αριθμ. απόφασης 54/2016)

14. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 55/2016)

15. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 56/2016)

16. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 57/2016)

 

 

Πύλη, 11 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος