25 Μάι 2024 15:11

«Αποφάσεις 2η τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (28-02-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 2η/28-2-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.
(Αριθμ. απόφασης 31/2017)

Ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αίτηση ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση μισθώματος δημοτικών σφαγείων ύστερα από αίτηση της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 32/2017)

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 33/2017)

3. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή από εκ παραδρομής βεβαίωση οφειλής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή από εκ παραδρομής βεβαίωση οφειλής σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
(Αριθμ. απόφασης 34/2017)

4. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – Υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2017.
(Αριθμ. απόφασης 35/2017)

5. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Σουηδία – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην Σουηδία – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 36/2017)

6. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
(Αριθμ. απόφασης 37/2017)

7. Αίτηση Πορδαλά Κωνσταντίνας για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Πορδαλά Κωνσταντίνας για διακοπή μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.
(Αριθμ. απόφασης 38/2017)

8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 39/2017)

9. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 40/2017)

10. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.
(Αριθμ. απόφασης 41/2017)

11. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής του οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής του οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 42/2017)

12. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
(Αριθμ. απόφασης 43/2017)

13. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».
(Αριθμ. απόφασης 44/2017)

14. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 45/2017)

15. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».
(Αριθμ. απόφασης 46/2017)

16. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 47/2017)

17. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 48/2017)

18. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».
(Αριθμ. απόφασης 49/2017)

19. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 50/2017)

20. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 51/2017)

21. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».
(Αριθμ. απόφασης 52/2017)

22. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 53/2017)

23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
(Αριθμ. απόφασης 54/2017)

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 55/2017)

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» χρήση 2013.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» χρήση 2013.
(Αριθμ. απόφασης 56/2017)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» χρήση 2014.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο» χρήση 2014.
(Αριθμ. απόφασης 57/2017)

27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 58/2017)

28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 59/2017)

 

Πύλη, 2 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος