24 Φεβ 2024 01:07

«Αποφάσεις 1η τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (31-01-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 1η/31-1-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
(Αριθμ. απόφασης 1/2017)

2. Αίτημα υποδοχής από το Δήμο Εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» για το σχ. έτος 2016-2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στην υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
(Αριθμ. απόφασης 2/2017)

3. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 3/2017)

4. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 4/2017)

5. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 5/2017)

6. Αποδοχή χρηματοδότησης για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ Θεοδώρου – Κωτούλα Αγορίτσας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους πρώην ΕΟΠ, ΙΒΣ και ΠΙΚΠΑ Θεοδώρου – Κωτούλα Αγορίτσας.
(Αριθμ. απόφασης 6/2017)

7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2016.
(Αριθμ. απόφασης 7/2017)

8. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 8/2017)

9. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 9/2017)

10. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(Αριθμ. απόφασης 10/2017)

11. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2017, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής..
(Αριθμ. απόφασης 11/2017)

12. Έγκριση διοργάνωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διοργάνωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 12/2017)

13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 13/2017)

14. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 14/2017)

15. Έγκριση προμήθειας βιβλίου με τίτλο «Η ΠΥΛΗ – ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ» – Ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προμήθειας βιβλίου με τίτλο «Η ΠΥΛΗ – ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ» – Ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 15/2017)

16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Δροσερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Δροσερού.
(Αριθμ. απόφασης 16/2017)

17. Αίτημα Τσιγκαρίδα Παρασκευής για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος Τσιγκαρίδα Παρασκευής για λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
(Αριθμ. απόφασης 17/2017)

18. Αίτηση Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Βελώνη Ευαγγελής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 18/2017)

19. Αίτηση ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη παραπομπή της αίτησης της ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. για μείωση μισθώματος δημοτικών σφαγείων στην επιτροπή διακανονισμού..
(Αριθμ. απόφασης 19/2017)

20. Αίτηση Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου στην Ευεργετικό Σύλλογο Γαρδικίου – Αθαμάνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
(Αριθμ. απόφασης 20/2017)

21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μεταστέγασης Νηπιαγωγείου Φιλύρας.
(Αριθμ. απόφασης 21/2017)

22. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
(Αριθμ. απόφασης 22/2017)

23. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
(Αριθμ. απόφασης 23/2017)

24. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 24/2017)

25. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
(Αριθμ. απόφασης 25/2017)

26. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 26/2017)

27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις ΔΕ. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράϊδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις ΔΕ. Αιθήκων, Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράϊδας».
(Αριθμ. απόφασης 27/2017)

28. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 28/2017)

29. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 29/2017)

30. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 30/2017)

Πύλη, 1 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος