«Αποφάσεις 16ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (19-12-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 16η/19-12-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 288/2017)

 

  1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 289/2017)

 

 

Πύλη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος