26 Σεπ 2023 18:26

«Αποφάσεις 16ης τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2016)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 16η/30-12-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 347/2016)

 

  1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 348/2016)

 

 

Πύλη, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Γιαννοτάκης Αθανάσιος