«Αποφάσεις 15ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (19-12-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 15η/19-12-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 263/2017)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 264/2017)

 

 1. Αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 265/2017)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 266/2017)

 

 1. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

(Αριθμ. απόφασης 267/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή – παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή – παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους.

(Αριθμ. απόφασης 268/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρου διασκέδασης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 269/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν πρόστιμο ΚΟΚ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέν πρόστιμο ΚΟΚ.

(Αριθμ. απόφασης 270/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.

(Αριθμ. απόφασης 271/2017)

 

 1. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου) στον οικισμό Βαλομανδρίου Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου) στον οικισμό Βαλομανδρίου Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 272/2017)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 273/2017)

 

 1. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Πιαλείας.

(Αριθμ. απόφασης 274/2017)

 

 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και στο Σύλλογο Γυναικών στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και στο Σύλλογο Γυναικών στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόφασης 275/2017)

 

 1. Αντικατάσταση μελών – τακτικού και αναπληρωματικού – εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ/CLLD/LEADER (2014-2020) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση μελών – τακτικού και αναπληρωματικού – εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ/CLLD/LEADER (2014-2020) της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

(Αριθμ. απόφασης 276/2017)

 

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

(Αριθμ. απόφασης 277/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 121/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 121/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 278/2017)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 119/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 279/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Μοναστηριακό δάσος Καλογηρομάνδρι.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Μοναστηριακό δάσος Καλογηρομάνδρι.

(Αριθμ. απόφασης 280/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Τ.Κ. Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 281/2017)

 

 1. Μεταφορά λήμματος Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου και Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Δέσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά λήμματος Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου και Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Δέσης.

(Αριθμ. απόφασης 282/2017)

 

 1. Σύνταξη μελέτης – κάλυψη κόστους για την υλοποίηση του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύνταξη μελέτης – κάλυψη κόστους για την υλοποίηση του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

(Αριθμ. απόφασης 283/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου».

(Αριθμ. απόφασης 284/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και οδών στους οικισμούς Δήμου Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 285/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 286/2017)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 287/2017)

Πύλη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος