24 Ιούλ 2024 09:50

«Αποφάσεις 15ης τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (30-12-2016)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 15η/30-12-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Αίτημα κ. Δημητρίου Κολίτσα για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στο τμήμα 7 του Δημοτικού Δάσους Παραμέρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συναίνεση του Δήμου Πύλης στην παράταση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης υλοτομίας στο τμήμα 7 του δημοτικού δάσους Παραμέρου.

(Αριθμ. απόφασης 340/2016)

 

  1. Έγκριση της αριθμ. 78/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 78/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 341/2016)

 

  1. Έγκριση της αριθμ. 79/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 79/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 342/2016)

 

  1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 2016 (ΤΑΡΑΦΙΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 2016 (ΤΑΡΑΦΙΑ).

(Αριθμ. απόφασης 343/2016)

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 344/2016)

 

  1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 345/2016)

 

  1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης.

(Αριθμ. απόφασης 346/2016)

 

 

Πύλη, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιαννοτάκης Αθανάσιος