«Αποφάσεις 14ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-11-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 14η/16-11-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 115/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 115/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 238/2017)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή).

(Αριθμ. απόφασης 239/2017)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2017.

(Αριθμ. απόφασης 240/2017)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 241/2017)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 227/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 227/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 242/2017)

 

 1. Εισηγήσεις Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

(Αριθμ. απόφασης 243/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα μισθώματα δημοτικού καταστήματος.

(Αριθμ. απόφασης 244/2017)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.

(Αριθμ. απόφασης 245/2017)

 

 1. Επικαιροποίηση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.

(Αριθμ. απόφασης 246/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Δήμου Πινδέων.

(Αριθμ. απόφασης 247/2017)

 

 

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30/11-02/12 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30/11-02/12 2017 – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 248/2017)

 

 1. Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνέδριο.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ» για έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνέδριο.

(Αριθμ. απόφασης 249/2017)

 

 1. Αίτηση Κραμποκούκη Θεοδώρου για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πουργιά» της Τοπικής Κοινότητας Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 250/2017)

 

 1. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης της προς μονομερή προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης της προς μονομερή προσκύρωση καταπατημένης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόφασης 251/2017)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 252/2017)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

(Αριθμ. απόφασης 253/2017)

 

 1. Υποβολή πρότασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.

(Αριθμ. απόφασης 254/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα Πάχυνσης Πέστροφας σε χερσαίες εγκαταστάσεις μ-ιχθυογεννητικός σταθμός – συσκευαστήριο – καπνιστήριο ιχθύων», φερόμενη ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΟΥ, στην Τ.Κ. Αθαμανίας της ΔΕ Αιθήκων του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα Πάχυνσης Πέστροφας σε χερσαίες εγκαταστάσεις μ-ιχθυογεννητικός σταθμός – συσκευαστήριο – καπνιστήριο ιχθύων», φερόμενη ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΟΥ, στην Τ.Κ. Αθαμανίας της ΔΕ Αιθήκων του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 255/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3714 ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. που πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, πλησίον του οικισμού «Κοτρώνι», στο Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3714 ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. που πρόκειται να εγκατασταθεί, επί εδάφους, πλησίον του οικισμού «Κοτρώνι», στο Δήμο Πύλης της Π.Ε.  Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 256/2017)

 

 

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων Πύλης, Πιαλείων, Γόμφων».

(Αριθ. απόφασης 257/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

(Αριθ. απόφασης 258/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθ. απόφασης 259/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

(Αριθ. απόφασης 260/2017)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

(Αριθ. απόφασης 261/2017)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 262/2017)

 

 

 

Πύλη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος