27 Φεβ 2024 12:02

«Αποφάσεις 14ης τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (14-12-2016)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 14η/14-12-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

 

Έκδοση ψηφίσματος για το υδροηλεκτρικό φράγμα της Μεσοχώρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για το υδροηλεκτρικό φράγμα της Μεσοχώρας.
(Αριθμ. απόφασης 311/2016)

Ημερήσιας διάταξης:

5. Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) – μεταφορά των αρμοδιοτήτων της και του προσωπικού της στο Δήμο Πύλης – ορισμός εκκαθαριστών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) – μεταφορά των αρμοδιοτήτων της και του προσωπικού της στο Δήμο Πύλης – ορισμό εκκαθαριστών.
(Αριθμ. απόφασης 312/2016)

1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.
(Αριθμ. απόφασης 313/2016)

2. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018
(Αριθμ. απόφασης 314/2016)

3. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Πύλης στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
(Αριθμ. απόφασης 315/2016)

4. Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».
(Αριθμ. απόφασης 316/2016)

6. Συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγχώνευση του ΚΕΠ (0931) της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας με το ΚΕΠ (0258) της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 317/2016)

7. Εισήγηση Οικονομικού Τμήματος για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
(Αριθμ. απόφασης 318/2016)

8. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις.
(Αριθμ. απόφασης 319/2016)

9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.
(Αριθμ. απόφασης 320/2016)

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 321/2016)

11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Φιλύρας.
(Αριθμ. απόφασης 322/2016)

12. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Γόμφων.
(Αριθμ. απόφασης 323/2016)

13. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 324/2016)

14. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
(Αριθμ. απόφασης 325/2016)

15. Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πρόχειρες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
(Αριθμ. απόφασης 326/2016)

16. Έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 327/2016)

17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 328/2016)

18. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 329/2016)

19. Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ξυλοκατασκευών στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για χορήγηση ξυλοκατασκευών στην Τ.Κ. Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 330/2016)

20. Αίτηση Ντούβλη Ελένης, Ντούβλη Σπυρίδωνα και Ντούβλη Δημητρίου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πύλης (κατάργηση τμήματος πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. Γ6 και Γ6Α).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 331/2016)

21. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 332/2016)

22. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 333/2016)

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία».
(Αριθμ. απόφασης 334/2016)

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 335/2016)

25. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 336/2016)

26. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 337/2016)

27. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 338/2016)

28. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 339/2016)

 

Πύλη, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος