«Αποφάσεις 13ης Τακτικής (ειδικής) συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-11-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 13η/16-11-2017 τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

(Αριθμ. απόφασης 237/2017)

 

 

 

Πύλη, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος