07 Δεκ 2023 02:58

«Αποφάσεις 13ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (29-11-2016)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 13η/29-11-2016 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

1. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς Δήμου Πύλης και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. Π.Ε. αναφορικά με το δάνειο του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

(Αριθμ. απόφασης 308/2016)

2. Αποδοχή πίστωσης για οικονομική ενίσχυση πληγέντων κατοίκων Τ.Κ. Παραποτάμου από τις έντονες βροχοπτώσεις της 8ης – 10ης Σεπτεμβρίου 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για οικονομική ενίσχυση πληγέντων κατοίκων Τ.Κ. Παραποτάμου από τις έντονες βροχοπτώσεις της 8ης – 10ης Σεπτεμβρίου 2016.
(Αριθμ. απόφασης 309/2016)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.
(Αριθμ. απόφασης 310/2016)

 

Πύλη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος