«Αποφάσεις 12ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (03-10-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 12η/3-10-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ένταξη δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα διαχειριστικά σχέδια βοσκής.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ένταξη  δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα διαχειριστικά σχέδια βοσκής.

(Αριθμ. απόφασης 218/2017)

 

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 219/2017)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 220/2017)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Πύλης, ως λανθασμένης εγγραφής στον χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση της οφειλής στο προσήκον μέτρο.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Πύλης, ως λανθασμένης εγγραφής στον χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση της οφειλής στο προσήκον μέτρο.

(Αριθμ. απόφασης 221/2017)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ανοικτής ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ανοικτής ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 222/2017)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου στη 2η Διεθνή Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό – ορισμός εκπροσώπων – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη 2η Διεθνή Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό – ορισμός εκπροσώπων – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 223/2017)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 17ων Τσιαβαλιάρειων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  της εκδήλωσης των 17ων Τσιαβαλιάρειων.

(Αριθμ. απόφασης 224/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης.

(Αριθμ. απόφασης 225/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για αμπελοκαλλιέργεια στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 226/2017)

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών, έτους 2018.

(Αριθμ. απόφασης 227/2017)

 

 1. Αίτηση κατοίκων Τ.Κ. Βροντερού για παραχώρηση – εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Βροντερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 228/2017)

 

 1. Αίτηση του Συλλόγου «Αδελφότητα Παχτουριωτών» Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ηλιουπόλεως για παραχώρηση της 2ης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Παχτουρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μη αποδοχή της αίτησης του Συλλόγου «Αδελφότητα Παχτουριωτών» Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ηλιουπόλεως για παραχώρηση της 2ης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Παχτουρίου.

(Αριθμ. απόφασης 229/2017)

 

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 230/2017)

 

 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής του οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη των ενστάσεων κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής του οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 231/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1000418-Ελάτη» της VODAFONE– ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση Πλάκα του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση θετικής γνώμης επί του φακέλου της μελέτης περιβάλλοντος για την Ανανέωση – Τροποποίηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1000418-Ελάτη» της VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση Πλάκα του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 232/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και κατασκευή υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών και κατασκευή υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 233/2017)

 

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 234/2017)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών για την πολιτική προστασία».

(Αριθμ. απόφασης 235/2017)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Μυροφύλλου».

(Αριθμ. απόφασης 236/2017)

 

Πύλη, 5 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος