30 Σεπ 2023 06:03

«Αποφάσεις 12ης τακτική συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (09-11-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 12η/9-11-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

 

Καθορισμός χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

 

(Αριθμ. απόφασης 278/2016)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» στον άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή  πρότασης για ένταξη της δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» στον άξονα προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020.

(Αριθμ. απόφασης 279/2016)

 

 1. Πρόταση της ΠΕΔ για ταχύτερη ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του οδικού άξονα Ε-65.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΔ, για την ταχύτερη ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του οδικού άξονα Ε-65.

(Αριθμ. απόφασης 280/2016)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

(Αριθμ. απόφασης 281/2016)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

(Αριθμ. απόφασης 282/2016)

 

 1. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 283/2016)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016.

(Αριθμ. απόφασης 284/2016)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 285/2016)

 

 1. Αίτηση Κατέρου Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Κατέρο Χρήστο.

(Αριθμ. απόφασης 286/2016)

 

 1. Αίτηση Καρακώστα Ευθαλίας για εξώδικο συμβιβασμό.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον εξώδικο συμβιβασμό με την κ. Καρακώστα Ευθαλία.

(Αριθμ. απόφασης 287/2016)

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

(Αριθμ. απόφασης 288/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Γόμφων.

(Αριθμ. απόφασης 289/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου.

(Αριθμ. απόφασης 290/2016)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 291/2016)

 

 1. Αίτηση Μουμούρη Κων/νας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Μουμούρη Κων/νας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

(Αριθμ. απόφασης 292/2016)

 

 1. Αίτηση Καλαντζή Θεοδώρου για διακοπή σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αποδοχή της αίτησης Καλαντζή Θεοδώρου για διακοπή σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 293/2016)

 

 1. Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πηγής.

(Αριθμ. απόφασης 294/2016)

 

 1. Αίτηση Λουλέ Στέφανου για ανάκληση της αριθμ. 256/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Λουλέ Στέφανου για ανάκληση της αριθμ. 256/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

(Αριθμ. απόφασης 295/2016)

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 167/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 167/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου.

(Αριθμ. απόφασης 296/2016)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 297/2016)

 

 1. Περιορισμοί βοσκής στα δημόσια δάση Βαλκάνου, Μοσχοφύτου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Νεράιδας, Κορυφής, Πολυνερίου, Μυροφύλλου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για περιορισμούς βοσκής στα δημόσια δάση Βαλκάνου, Μοσχοφύτου, Λειβαδοχωρίου, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Νεράιδας, Κορυφής, Πολυνερίου, Μυροφύλλου.

(Αριθμ. απόφασης 298/2016)

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 21/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 21/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

(Αριθμ. απόφασης 299/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».

(Αριθμ. απόφασης 300/2016)

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Πιαλείας».

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος 1000 μ. ρέματος Φιλύρας».

(Αριθμ. απόφασης 301/2016)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

(Αριθμ. απόφασης 302/2016)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 303/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

(Αριθμ. απόφασης 304/2016)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση  αντιπλημμυρικών υποδομών  στα Δ.Ε  Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση  αντιπλημμυρικών υποδομών  στα Δ.Ε  Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 305/2016)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας στις Δ.Ε. Αιθήκων – Πινδέων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

(Αριθμ. απόφασης 306/2016)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

(Αριθμ. απόφασης 307/2016)

 

 

 

Πύλη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Γιαννοτάκης Αθανάσιος