23 Απρ 2024 11:49

«Αποφάσεις 11ης τακτική (ειδική) συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (09-11-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 11η/9-11-2016 τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2015.

(Αριθμ. απόφασης 277/2016)

 

 

Πύλη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος