23 Φεβ 2024 03:16

«Αποφάσεις 10ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (07-09-2017)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 10η/7-9-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 93/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 187/2017)

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή).

(Αριθμ. απόφασης 188/2017)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό  εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)».

(Αριθμ. απόφασης 189/2017)

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή ποσού από τα έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή ποσού από τα έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».

(Αριθμ. απόφασης 190/2017)

 

 1. Κάλυψη δαπάνης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων από ιδίους πόρους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη δαπάνης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «Διάνοιξη του Αντιπυρικού Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση «Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» Δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων από ιδίους πόρους.

(Αριθμ. απόφασης 191/2017)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 192/2017)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

(Αριθμ. απόφασης 193/2017)

 

 

 1. Κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων προερχόμενων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

(Αριθμ. απόφασης 194/2017)

 

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

(Αριθμ. απόφασης 195/2017)

 

 1. Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 196/2017)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας» – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας» – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 197/2017)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Jelgava της Λετονίας στις 09-12 Οκτωβρίου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban – ψήφιση πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Jelgava της Λετονίας στις 09-12 Οκτωβρίου 2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Agri Urban– ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 198/2017)

 

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα και υποδοχή της εικόνας της Παναγιάς της Πορταΐτισσας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα και υποδοχή της εικόνας της Παναγιάς της Πορταΐτισσας.

(Αριθμ. απόφασης 199/2017)

 

 1. Αίτηση του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Περτούλι με θέμα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Περτούλι με θέμα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 200/2017)

 

 1. Αίτηση Σακκά Ευαγγελίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Σακκά Ευαγγελίας για χορήγηση οικονομικής βοήθειας – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 201/2017)

 

 1. Κάλυψη μέρους δαπάνης φιλοξενίας του ασθενή Ζαρκάδα Σωτηρίου στο ΟΙΚΑΔΕ στο Βυτουμά.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη μέρους δαπάνης φιλοξενίας του ασθενή Ζαρκάδα Σωτηρίου στο ΟΙΚΑΔΕ στο Βυτουμά – ψήφιση πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 202/2017)

 

 1. Εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφασης 203/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 204/2017)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομανδρίου Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  εκμίσθωσης δημοτικού τουριστικού περιπτέρου στον οικισμό Βαλομανδρίου  Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.

(Αριθμ. απόφασης 205/2017)

 

 1. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης της Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης και κατά πλειοψηφία για το ποσοστό της μείωσης.

(Αριθμ. απόφασης 206/2017)

 

 1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης 1404674-KALOGERI/X της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «Καλόγηροι» Ελάτης, στο Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση θετικής γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης 1404674-KALOGERI/X της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «Καλόγηροι» Ελάτης, στο Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 207/2017)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Βροντερού.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 208/2017)

 

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Κανονισμού Άρδευσης Τ.Κ. Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 209/2017)

 

 1. Έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμοι Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση Διαχειριστικών Προτάσεων».

(Αριθμ. απόφασης 210/2017)

 

 1. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

(Αριθμ. απόφασης 211/2017)

 

 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στη Δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στη Δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

(Αριθμ. απόφασης 212/2017)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» – καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 213/2017)

 

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 214/2017)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

(Αριθμ. απόφασης 215/2017)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 216/2017)

 

 

 


 

 

Πύλη, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος