15 Απρ 2024 04:57

«Αποφάσεις 10ης έκτακτης συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (18-10-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 10η/18-10-2016 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της μελέτης  «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

(Αριθμ. απόφασης 275/2016)

 

  1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υλοποίηση του έργου  «Δημιουργία θεματικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης: «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ».

(Αριθμ. απόφασης 276/2016)

 

Πύλη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος