20 Ιούλ 2024 22:58

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ορθή επανάληψη