16 Απρ 2024 22:49

«Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (07-04-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 7-4-2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης».

 

  1. Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης της  πράξης: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων  χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης της  πράξης: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων  χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης».

 

  1. Αποδοχή από τον  Δήμο Πύλης , των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 19751/131/28-2-2022 ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/- ΕΛΛΑΔΑ 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  υποβολής της πρότασης  με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης»,  σε αυτό.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή από τον  Δήμο Πύλης , των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 19751/131/28-2-2022 ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/- ΕΛΛΑΔΑ 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  υποβολής της πρότασης  με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων Δήμου Πύλης»,  σε αυτό.

 

  1. Παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

 

  1. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης.

 

 

Πύλη 11-4-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ