26 Σεπ 2023 19:06

Αποφάσεις 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (01-07-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 9η/01-07-2020 «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».
(Αριθμ. απόφασης 101/2020)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 102/2020)

2. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
(Αριθμ. απόφασης 103/2020)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 104/2020)

4. Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020 όπως ισχύει).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020 όπως ισχύει).
(Αριθμ. απόφασης 105/2020)

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (άσκηση αγωγής για υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου (άσκηση αγωγής για υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER).
(Αριθμ. απόφασης 106/2020)

6. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής απόρου δημότη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής απόρου δημότη.
(Αριθμ. απόφασης 107/2020)

7. Αίτηση Κατσιαντώνη Μαριάννας για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Γαυράκια» της Κοινότητας Πηγής για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κατσιαντώνη Μαριάννας για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «Γαυράκια» της Κοινότητας Πηγής για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
(Αριθμ. απόφασης 108/2020)

8. Αίτηση Χρυσικού Ευμορφίλης για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λιλή της Κοινότητας Παραποτάμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Χρυσικού Ευμορφίλης για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λιλή της Κοινότητας Παραποτάμου.
(Αριθμ. απόφασης 109/2020)

9. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παραμέρου με τίτλο «ΤΟ ΒΑΡΔΑΡΙ» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Παραμέρου με τίτλο «ΤΟ ΒΑΡΔΑΡΙ» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
(Αριθμ. απόφασης 110/2020)

10. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020 στους Δ.Α.Σ.Ε. Γαρδικίου και Ε.ΔΑ.Σ.Ε. Γαρδικίου και κατά πλειοψηφία την τιμή του μισθώματος.
(Αριθμ. απόφασης 111/2020)

11. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, έτους 2020 στον Δ.Α.Σ. Περτουλίου και κατά πλειοψηφία την τιμή του μισθώματος.
(Αριθμ. απόφασης 112/2020)

12. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2020 στον Δ.Α.Σ.Ε. Στουρναρέικων και κατά πλειοψηφία την τιμή του μισθώματος.
(Αριθμ. απόφασης 113/2020)

13. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2020 στον ΔΑ.Σ.Ε. Αθαμανίας.
(Αριθμ. απόφασης 114/2020)

14. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Παραμέρου, έτους 2020 στον ΔΑ.Σ.Ε. Στουρναρέικων.
(Αριθμ. απόφασης 115/2020)

15. Αίτημα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΜΠΕΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και υλοτομίας στη συστάδα 6β του δημοτικού δάσους Δέσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συναίνεση του Δήμου στην παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και υλοτομίας στη συστάδα 6β του δημοτικού δάσους Δέσης.
(Αριθμ. απόφασης 116/2020)

16. Αίτηση Κολέτσιου Βησσαρίωνα για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κολέτσιου Βησσαρίωνα για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 117/2020)

17. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 118/2020)

18. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας Κοντοστύλι – Δοκίμι του Δημοτικού δάσους Γαρδικίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας Κοντοστύλι – Δοκίμι του Δημοτικού δάσους Γαρδικίου».
(Αριθμ. απόφασης 119/2020)

19. Έγκριση της αριθμ. 78/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στα Τ.Κ. του Δήμου Πύλης που έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 78/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με θέμα «Αλλαγή τρόπου τιμολόγησης στα Τ.Κ. του Δήμου Πύλης που έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα».
(Αριθμ. απόφασης 120/2020)

 

 

Πύλη, 3 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος